ვებ-გვერდი მუშაობს განახლების რეჟიმში
 
საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამა

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციაზე ზრუნვა წარმოადგენს. სამინისტრომ 2015 წლიდან დამოუკიდებლად, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით დაიწყო ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაციის ხელშემწყობი პროგრამის განხორციელება. 2015 და 2016 წწ. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში იმ რეგიონებში, რომლებსაც ვერ ფარავდა სახელმწიფო პროგრამა, ფუნქციონირებდნენ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მობილურობის ცენტრები, რომლებიც უშუალოდ საქმიანობდნენ საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის მხარდაჭერის მიმართულებით. 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამით სამინისტრომ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისგან (IOM) სრულად გადმოიბარა სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციაზე ზრუნვის ვალდებულება და მოიცვა საქართველოს მთელი ტერიტორია (ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა). შესაბამისად, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მობილურობის ცენტრების მიერ აღარ ფინანსდება საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო სერვისები.

 

“საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამის მიზანია ემიგრაციაში არალეგალურად მყოფი სამშობლოში დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაციის წარმატებით უზრუნველსაყოფად, ისეთი სერვისების შექმნა და განვითარება, რომლებიც აღნიშნული ჯგუფის წარმომადგენლებს დაეხმარება საზოგადოებაში ხელახალი ინტეგრაციის პროცესში მათ წინაშე წარმოშობილი სირთულეების დაძლევაში, რაც დაკავშირებულია როგორც ჯანმრთელობასთან და სამშობლოში იძულებით დაბრუნებისგან გამოწვეულ ფსიქოლოგიურ პრობლემებთან, ისე დასაქმებისა და თვითდასაქმების შესაძლებლობებთან თუ შემოსავლის წყაროს არარსებობასთან. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ საქართველოს მოქალაქეები ან მოქალაქეობის არმქონე პირები (საქართველოში მუდმივად ცხოვრების ნებართვით), რომლებიც:

·         საზღვარგარეთ იმყოფებოდნენ ერთ წელზე მეტი ვადით არალეგალურად, ან საზღვარგარეთ ჰქონდათ განაცხადი თავშესაფრის მიღებაზე, ან სარგებლობდნენ თავშესაფრით;

·         სამშობლოში დაბრუნებიდან 1 წლის განმავლობაში დარეგისტრირდებიან „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის მიზნით.

 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებისთვის გათვალისწინებული სერვისებია:

·         სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების დაფინანსება (მათ შორის ფსიქო- სოციალური რეაბილიტაცია), რომელიც 1 000 ლარის ფარგლებში ფინანსდება.

 

სერვისით უზრუნველყოფილია მწვავე, ქრონიკული, სიცოცხლისთვის საშიში დაავადების მქონე პირებისთვის საჭირო დიაგნოსტიკა. საჭიროების შემთხვევაში, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დაფინანსება და სათანადო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სერვისი ასევე მოიცავს ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციას.

 

·         ბენეფიციართა შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობისთვის სოციალური პროექტების დაფინანსება 4 000 ლარის ფარგლებში;

·         დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში.

 

საზღვარგარეთ არალეგალურად მყოფი ემიგრანტების დაბრუნებისთანავე, აეროპორტში სამინისტროს წარმომადგენლების მიერ გამოკვეთილი საჭიროებების შემთხვევაში ხდება ბენეფიციარის დროებითი განთავსების უზრუნველყოფა არაუმეტეს 4 ღამით.

 

·         სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაში ბენეფიციარების ჩართვის ხელშეწყობა.

 

 

 

2017 წლის სახელმწიფო სარეინტეგრაციო პროგრამის განმახორციელებელი არასამთავრობო ორგანიზაციებია:

·         ა(ა)იპ საზოგადოებრივი დამცველი;

·         ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია „ტოლერანტი“;

·         ა(ა)იპ ფონდი „აფხაზინტერკონტი“

·         ა(ა)იპ „წამების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი - ბათუმი“;

·         ა(ა)იპ „კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი“

 

 

საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია:

ტელეფონი:           (+995) 32 243 11 00; (+995) 32 231 13 37

ელ. ფოსტა:           reintegration@mra.gov.ge

მისამართი:            თამარაშვილის ქ. 15ა, 0177, თბილისი, საქართველო

 

ვებ-გვერდი:                   www.mra.gov.ge

 

ესტონეთში მოქმედი სარეინტეგრაციო პროგრამები:

ესტონეთში სარეინტეგრაციო პროგრამებს ახორციელებს „მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია" (IOM) http://www.iom.ee/eng/

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ქ. ტალინი, აჰთრი 12 (მე-6 სართული)

(+372) 6116 088

ელ-ფოსტა: iomtallinn@ion.int

 

ზოგადი ინფორმაცია პროგრამის შესახებ:

გაცნობებთ, რომ ესტონეთში მოქმედი მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლობა ახორციელებს სამშობლოში ნებაყოფლობით დაბრუნების და რეინტეგრაციის პროგრამას (VARRE). აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში,  საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც არალეგალურად იმყოფებიან ესტონეთის ტერიტორიაზე, ან უარი ეთქვათ თავშესაფრის მიღებაზე, ან პირადი მიზეზებიდან გამომდინარე სურთ სამშობლოში დაბრუნება - IOM უფინანსებს საქართველოში დაბრუნების ხარჯებს. ამასთან, ორგანიზაცია ინდივიდუალური მიდგომით უწევს დახმარებას საქართველოს მოქალაქეებს, მათ შორის, ცალკეულ შემთხვევებში ფინანსურადაც ეხმარება (2000 ევროს ფარგლებში).

აქვე გაცნობებთ, რომ IOM რეინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში, მოქალაქის სურვილისა და შესაძლებლობების შესაბამისად, სთავაზობს დახმარებას სხვადასხვა მიმართულებით:

  • მცირე ბიზნესის დაწყებას;
  • ეხმარება სამსახურის მოძიებაში;
  • განათლების მიღებაში
  • პროფესიული მომზადების კურსების გავლაში;
  • ჯანმრთელობის პრობლემების აღმოფხვრაში.

ზემოხსენებულ პროგრამებში მონაწილეობის მიღების მსურველმა, სამშობლოში დაბრუნებიდან (საუბარია იმ პირებზე ვინც სამშობლოში IOM-ის დახმარებით დაბრუნდა), არაუგვიანეს ერთი წლის განმავლობაში უნდა მიმართოს IOM-ის თბილისის ოფისს, სასურველ პროგრამაში ჩართვის შუამდგომლობით.  

 

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის გადმოტვირთეთ შესაბამისი ბროშურა

 
 


მისასალმებელი სიტყვა
ელჩის ბიოგრაფია

კვ ორ სა ოთ ხუ პა შა
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

დიასპორის სტრატეგია

 

 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში

 

 

 
საავტორო უფლებები დაცულია © 2005-2009 | საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
დამზდებულია ITDC–ის მიერ