საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

უფროსი მრჩეველი მარიამ ლებანიძე


მრჩეველი                                                                                       ერეკლე წიკლაური

                                                                    
ფინანსური მენეჯერი                                                                     პაატა გაბიძაშვილი

ელჩის თანაშემწე                                                                             ქეთევან გოგალაძე