საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ესტონეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩის არჩილ ყარაულაშვილის ,,ოპედი“

მ/წლის 8 ივნისს, ესტონურ პოსტიმეესში გამოქვეყნდა ელჩის ,,ოპედი“ სათაურით ,,საქართველო მხარს უჭერს თავის ისტორიულ მეგობარს, უკრაინას“.

სტატიის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია: https://arvamus.postimees.ee/7540738/archil-karaulashvili-gruusia-toetab-oma-ajaloolist-sopra-ukrainat?fbclid=IwAR0cduzKhTxNuEmhSjN9b7r1705F60DuT9JdsTyQNhCyU9DfqDxKnWx3bqk#_ga=2.185391593.1912949224.1654773165-1999590269.1654773165